Rehabilitacja osób niepełnosprawnych – definicja i informacje ogólne.

rehabilitacja osób niepełnosprawnych Definicja z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej mówi, że „rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym udziale tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.”[1]

Polska szkoła rehabilitacyjna

Prekursorem polskiej szkoły rehabilitacyjnej był Wiktor Dega, który stworzył założenia współczesnej rehabilitacji w Polsce. Zgodnie z nimi rehabilitacja powinna cechować się kilkoma najważniejszymi właściwościami.

  1. Powszechność – rehabilitacja jest integralną częścią leczenia i powinna być dostępna dla wszystkich, którzy jej potrzebują niezależnie od schorzenia.
  2. Wczesność zapoczątkowania – oznacza, że proces rehabilitacji powinien rozpocząć się najszybciej jak to tylko możliwe, ponieważ to poprawia wyniki leczenia i skraca jego czas.
  3. Kompleksowość – oznacza, że rehabilitacja od początku do końca powinna uwzględniać wszystkie jej aspekty czyli płaszczyznę leczniczą, zawodową i społeczną.
  4. Ciągłość – rehabilitacja jest procesem ciągłym, który powinien trwać aż do momentu odzyskania przez chorych maksymalnej sprawności fizycznej i psychicznej.[2]

Podział rehabilitacji

Istnieje wiele podziałów rehabilitacji ze względu na różne kryteria jednak w tym najbardziej powszechnym podziale, na rehabilitację osób niepełnosprawnych składają się:

  • rehabilitacja medyczna,
  • rehabilitacja zawodowa,
  • oraz rehabilitacja społeczna.[3]

Rehabilitacja medyczna dzieli się z kolei na kinezyterapię, odnoszącą się do leczenia przy pomocy ruchu; fizykoterapię, w której stosuje się naturalne oraz wytworzone przez różnego rodzaju urządzenia czynniki fizyczne (np. ciepłolecznictwo, krioterapia, elektroterapia) oraz masaż leczniczy. [4]

Czytaj również

Wypróbuj bezpłatnie
Neuroformę


Przypisy

[1] Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dz.U. art. 7 z 27 sierpnia 1997r., www.isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971230776 ,dostęp dnia: 2.01.2013

[2] W. Dega, Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacjia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2004, s. 8

[3] E. Mikołajewska, Fizjoterapia a rehabilitacja medyczna – problemy semantyczne z nazewnictwem w fizjoterapii, Fizjoterapia 2011, 19, 4, s. 58;

[4] M. A. Mrożek-Gąsiorowska, Rehabilitacja medyczna osób starszych. Zasadność, potrzeby i możliwości, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, Tom IX, nr 1, 2011, s. 129