Rehabilitacja stwardnienia rozsianego

obrazek - stwardnienie rozsiane

"Podstawą nowoczesnej fizjoterapii powinna być rehabilitacja funkcjonalna, której celem jest poprawienie lub utrzymanie sprawności ruchowej i psychicznej chorego zgodnie z jego bieżącymi oczekiwaniami i potrzebami."[1]

Program terapeutyczny chorych na stwardnienie rozsiane powinien być kierunkowany w taki sposób, by obejmował rehabilitację ruchową, poznawczą i społeczną. W procesie planowania procesu należy wziąć pod uwagę charakterystyczne objawy stwardnienia rozsianego takie jak np. męczliwość, które mogą ograniczać możliwości fizyczne i psychiczne chorego

Na zestaw ćwiczeń fizycznych przeznaczonych dla osób chorych na stwardnienie rozsiane, powinny składać się:

  • ćwiczenia rozciągające, dzięki którym pacjent zwiększa elastyczność mięśni i zakres ruchomości w stawach,
  • ćwiczenia dynamiczne, poprawiające siłę mięśni oraz wydolność i odporność organizmu;
  • ćwiczenia oddechowe - rozluźniające i relaksujące, które poprawiają efektywność innych ćwiczeń;
  • ćwiczenia równoważne, poprawiające stabilność i równowagę;
  • ćwiczenia koordynacyjne, poprawiające głównie płynność  i kontrolę ruchów.[2]

Rehabilitacja SM powinna być prowadzona kompleksowo.

Wyniki badań na temat wpływu rehabilitacji na stan zdrowia pacjentów chorych na SM potwierdzają, że kompleksowa rehabilitacja wyraźnie wpływa na poprawę funkcjonalną pacjentów i zmniejsza ich stopień niesprawności.[3]

Program komputerowy wspierający domową rehabilitację SM

Rehabilitacja w stwardnieniu rozsianym

Często pomijaną i bagatelizowaną częścią rehabilitacji jest samodzielne usprawnianie zdolności poznawczych. Szczególnie w neurorehabilitacji należy stawiać duży nacisk na konstruowanie zadań wymagających zarówno wysiłku fizycznego, jak i umysłowego. 

Przykładowym narzędziem wspierającym całościową rehabilitację w domu jest program komputerowy Neuroforma. Każde ćwiczenie w Neuroformie wykonywane jest w określonym celu. 

Przy pomocy programu można rozwijać np.:

  • zakres ruchu,
  • siłę i wytrzymałość mięśni,
  • koordynację wzrokowo ruchową,
  • zdolności pamięciowe i uwagowe.

Ćwicząc z Neuroformą możesz korzystać z większości wymienionych wyżej akcesoriów.

Zobacz jak działa Neuroforma

Czytaj również

Wypróbuj bezpłatnie
Neuroformę


Przypisy

[1] M. Woszczak, Postępowanie fizjoterapeutyczne w stwardnieniu rozsianym, Polski Przegląd Neurologiczny, 2008, tom 4, supl. A, za: A. Thompson, Rehabilitacja neurologiczna w stwardnieniu rozsianym: podstawy, fakty i fikcja. Curr. Opin. Neurol. 2004; 18: 157–271.

[2] M. Woszczak, Postępowanie fizjoterapeutyczne w stwardnieniu rozsianym, Polski Przegląd Neurologiczny, 2008, tom 4, supl. A

[3] E. Miller, Skuteczność rehabilitacji w stwardnieniu rozsianym, Pol. Merk. Lek., 2009, XXVI, 153, 205