Udar mózgu


obrazek - udar mózgu Udar mózgu jest trzecią z kolei przyczyną śmierci na świecie i jednocześnie główną przyczyną niepełnosprawności. Na udar mózgu zapadają głównie osoby starsze. Średnia zachorowalność w Polsce wynosi 15 na 1000 i rożni się biorąc pod uwagę płeć. Średnia zachorowalność na 1000 dla kobiet wynosi 12,5 natomiast dla mężczyzn 17,7.[1]

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) definiuje udar mózgu jako nagłe ogniskowe zaburzenie czynności neurologicznych trwające ponad 24 godziny, w którym wykluczono przyczyny inne niż krążeniowe.[2]Innymi słowy jest to trwające ponad dobę uszkodzenie pewnych obszarów mózgu powstające z powodu nieprawidłowej pracy układu krwionośnego.

neuroforma_cwicz.jpg

Od udaru mózgu należy odróżnić przejściowy incydent niedokrwienny, który objawami jest do niego zbliżony jednak ustępuje w czasie krótszym niż 24 godziny.

Podział udaru mózgu

Udar mózgu dzielimy na udar niedokrwienny, krwotoczny oraz podpajęczynówkowy.[3]

  • Udar niedokrwienny – stanowi większość, bo około 85% przypadków wszystkich udarów. Spowodowany jest ograniczeniem w przepływie krwi w jednej z głównych tętnic mózgu. Przyczyną ograniczonego przepływu może być ognisko miażdżycowe lub zator spowodowany materiałem pochodzącym z układu żylnego (np. fragmenty krwiaków).
  • Udar krwotoczny, który stanowi 10% wszystkich przypadków i spowodowany jest przerwaniem ciągłości naczyń krwionośnych w obszarze mózgu.
  • Udar podpajęczynówkowy – stanowiący jedynie 5% przypadków i spowodowany jest najczęściej przez pęknięcie tętniaka w pewnym obszarze mózgu.

Objawy udaru mózgu

Niezależnie od przyczyny udaru mózgu, jego objawy zależą od miejsca, w którym wystąpił. Jeśli wystąpił w obszarze lewej półkuli mózgu, zazwyczaj dochodzi do poważnych problemów w porozumiewaniu się. Jeśli wystąpił w prawej półkuli, zazwyczaj pojawiają się poważne problemy postrzegania.

Do najczęstszych objawów udaru mózgu należą:

  • niedowład lub całkowity paraliż,
  • zaburzenia mowy lub całkowita jej utrata,
  • porażenie ustno – twarzowe – problemy z połykaniem, przyjmowaniem pokarmów,
  • zwiększone lub zmniejszone napięcie mięśniowe,
  • spastyczność czyli wzmożony odruch na rozciąganie,[4]
  • problemy psychologiczne: chwiejność emocjonalna, depresja, zmiany osobowości.[5]

Rehabilitacja po udarze mózgu

Rehabilitacja po przebytym udarze mózgu powinna rozpocząć się natychmiast. Im później rozpoczęta rehabilitacja procesów ruchowych i poznawczych, tym większe ryzyko pojawienia się możliwych do uniknięcia powikłań takich jak np. spastyczność czy uczenie się ruchów nieprawidłowych, co w efekcie może powodować spowolnienie procesu zdrowienia. Niezwykle ważna jest potrzeba odpowiedniego i ciągłego treningu poprzez wykonywanie odpowiednich ćwiczeń rehabilitacyjnych gdyż w przeciwnym wypadku postęp rozwoju umiejętności może zostać powstrzymany lub nawet odwrócony.[6]

Zobacz jak działa Neuroforma

Rehabilitacja po udarze mózgu powinna być prowadzona kompleksowo przez interdyscyplinarny zespół składający się z: lekarzy neurologów, fizjoterapeutów, neuropsychologów, logopedów, terapeutów zajęciowych oraz pielęgniarek. 

Zespół specjalistów powinien współpracować ze sobą oraz konsultować się ze specjalistami z innych dziedzin takich jak dietetyka, kardiologia czy psychiatria. Bardzo ważną rolę w procesie rehabilitacji po udarze mózgu odgrywa najbliższe otoczenie chorych.[7]

Zapobieganie kolejnym wystąpieniom udaru mózgu

W trakcie rehabilitacji po udarze należy zwrócić przede wszystkim uwagę na zapobieganie kolejnym epizodom. Można to osiągnąć np. poprzez: obniżenie ciśnienia krwi, zmniejszenie zawartości cholesterolu we krwi, stosowanie odpowiedniej diety, unikanie palenia tytoniu oraz podejmowanie regularnych ćwiczeń.[8]

Ćwiczenia po udarze mózgu

„Przed rozpoczęciem ćwiczeń należy zachować logiczną kolejność postępowania: diagnostyka; ocena rokowania; ocena funkcjonalna; planowanie rehabilitacji; realizacja.”[9]

Ćwiczenia po przebytym udarze mózgu powinny rozpocząć się już w sali chorych w celu kształtowania samodzielności chorego. Trening powinien być kontynuowany w pracowniach zajęciowych. Bardzo ważnym elementem terapii jest rehabilitacja w domu pacjenta. Domowa rehabilitacja, jej przebieg, zakres i intensywność, może warunkować to w jakim stopniu pacjent odzyska sprawność.

Początkowe działania powinny skupić się przede wszystkim na pomocy pacjentowi w odzyskaniu umiejętności pozwalających na realizację czynności życia codziennego lub nauczenia go czynności zastępczych.[10]

Wypróbuj bezpłatnie
Neuroformę


Przypisy

[1] Udar mózgu, Serwis internetowy pod patronatem prof. Huberta Kwiecińskiego, www.udarmozgu.pl/index.html , dostęp 20.01.2013 

[2] Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), www.who.int/en/ , dostęp 20.11.2012 

[3] G. Baer, B. Durward, Stroke, w: Physical Management in Neurological Rehabilitation, London 2004, s. 75-101 

[4] G. Baer, B. Durward, Stroke, w: Physical Management in Neurological Rehabilitation, London 2004, s. 75-101 

[5] S. Lennon, M. Stokes, A. Kwolek, Fizjoterapia w rehabilitacji neurologicznej, 2009 s. 50-51. 

[6] P. Laidler, Rehabilitacja po udarze mózgu, Warszawa 1996, s 128. 

[7] Rehabilitacja po udarze mózgu, Neurologia i Neurochirurgia Polska 2008, 42, 4 (sup. 3)

[8] S. Lennon, M. Stokes, A. Kwolek, Fizjoterapia w rehabilitacji neurologicznej, 2009 s. 52 

[9] J. Opara, Nowoczesna Rehabilitacja Poudarowa – co to znaczy?, Zeszyty Metodyczno – Naukowe AWF Katowice, vol. 20, s. PTRN 2006. s. 34, www.zeszyty.awf.katowice.pl/pdf/vol%2020/02%20opara.pdf , dostęp 12.12.2012

[10] Rehabilitacja po udarze mózgu, Neurologia i Neurochirurgia Polska 2008, 42, 4 (sup. 3)