Fizjoterapia – definicja i informacje ogólne

obrazek - praca fizjoterapeuty z pacjentem Pojęcie „fizjoterapia” jest często stosowane zamiennie z pojęciem "rehabilitacja" . Europejska Deklaracja Standardów w Fizjoterapii podaje, że „fizjoterapia polega na świadczeniu poszczególnym osobom i populacjom usług powodujących rozwinięcie, utrzymanie lub przywrócenie w jak najpełniejszym zakresie czynności ruchowych i funkcjonalności w całym okresie życia pacjenta. Fizjoterapia obejmuje świadczenie usług w okolicznościach, w których czynności ruchowe i funkcje zagrożone są procesami starzenia lub uległy upośledzeniu w wyniku obrażeń lub schorzeń. Pełne i funkcjonalne czynności ruchowe są wyznacznikiem zdrowia.1

Fizjoterapia – zakres i zadania

Fizjoterapia zajmuje się wykrywaniem i przywracaniem w jak najpełniejszym zakresie potencjału czynności ruchowych w sferach promocji zdrowia, prewencji, leczenia i rehabilitacji. Fizjoterapia obejmuje interakcję pomiędzy fizjoterapeutą, pacjentami/świadczeniobiorcami, rodzinami i opiekunami w ramach procesu oceny potencjału czynności ruchowych i uzgadniania celów przy wykorzystaniu unikatowej wiedzy i umiejętności fizjoterapeutów.2

"Odrębne postrzeganie przez fizjoterapeutów ciała i jego potrzeb i potencjału związanych z czynnościami ruchowymi jest punktem wyjścia do sformułowania diagnozy i strategii interwencji w danych uwarunkowaniach praktyki. Uwarunkowania te mogą różnić się w zależności od tego, czy fizjoterapia dotyczy promocji zdrowia, prewencji, leczenia czy rehabilitacji."3

Fizjoterapia - promocja zdrowia, prewencja, leczenie, rehabilitacjaRyc. 1. Schemat fizjoterapii - sfery, w których fizjoterapia zajmuje się wykrywaniem i przywracaniem potencjału czynności ruchowych.

Czytaj również

Neuroforma - wsparcie domowej rehabilitacji

 

Neuroforma wspiera domową rehabilitację neurologiczną i stanowi doskonałe uzupełnienie dla tradycyjnej fizjoterapii. Program daje możliwość wykonywania poprawnych ćwiczeń ruchowych w domu. Neuroforma zawiera ponad 20 modułów ćwiczeniowych, które pozwolą Ci usprawniać m.in. zakres ruchów, ruchomość stawów, koordynację wzrokowo-ruchową, planowanie i precyzję ruchów. Neuroforma poprowadzi Cię podczas ćwiczeń, prezentując filmy instruktażowe i dopasowując poziom trudności ćwiczeń do Twojej obecnej sprawności.


Przypisy

1 2 3 4 Europejska Deklaracja Standardów w Fizjoterapii przyjęta 4.06.2003 w Barcelonie,www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/barcelona_03082007.pdf ,dostęp 20.01.2013