Rehabilitacja w stwardnieniu rozsianym

Pomoce rehabilitacyjne stwardnienie rozsiane

"Podstawą nowoczesnej fizjoterapii powinna być rehabilitacja funkcjonalna, której celem jest poprawienie lub utrzymanie sprawności ruchowej i psychicznej chorego zgodnie z jego bieżącymi oczekiwaniami i potrzebami."1

Program terapeutyczny chorych na stwardnienie rozsiane powinien być kierunkowany w taki sposób, by obejmował rehabilitację ruchową, poznawczą i społeczną. W procesie planowania procesu należy wziąć pod uwagę charakterystyczne objawy stwardnienia rozsianego takie jak np. męczliwość, które mogą ograniczać możliwości fizyczne i psychiczne chorego. 

Wsparciem rehabilitacji w stwardnieniu rozsianym mogą być różne pomoce rehabilitacyjne. Stwardnienie rozsiane należy do chorób, w których warto jest wykonywać ćwiczenia ruchowe i umysłowe, aby dłużej zachować sprawność lub poprawić ogólne funkcjonowanie.

Stwardnienie rozsiane - ćwiczenia

Na zestaw ćwiczeń fizycznych przeznaczonych dla osób chorych na stwardnienie rozsiane, powinny składać się:

  • ćwiczenia rozciągające, dzięki którym pacjent zwiększa elastyczność mięśni i zakres ruchomości w stawach,
  • ćwiczenia dynamiczne, poprawiające siłę mięśni oraz wydolność i odporność organizmu;
  • ćwiczenia oddechowe - rozluźniające i relaksujące, które poprawiają efektywność innych ćwiczeń;
  • ćwiczenia równoważne, poprawiające stabilność i równowagę;
  • ćwiczenia koordynacyjne, poprawiające głównie płynność  i kontrolę ruchów.2

Rehabilitacja w stwardnieniu rozsianym powinna być prowadzona kompleksowo.

Wyniki badań na temat wpływu rehabilitacji na stan zdrowia pacjentów chorych na SM potwierdzają, że kompleksowa rehabilitacja wyraźnie wpływa na poprawę funkcjonalną pacjentów i zmniejsza ich stopień niesprawności.3

Program komputerowy wspierający domową rehabilitację SM

Rehabilitacja w stwardnieniu rozsianym

Często pomijaną i bagatelizowaną częścią rehabilitacji jest samodzielne usprawnianie zdolności poznawczych. Szczególnie w neurorehabilitacji należy stawiać duży nacisk na konstruowanie zadań wymagających zarówno wysiłku fizycznego, jak i umysłowego.

Podobnie jak inne schorzenia neurologiczne, stwardnienie rozsiane może wymagać ćwiczenia w domu. Przykładowym narzędziem wspierającym całościową rehabilitację w domu jest program komputerowy Neuroforma.

Każde ćwiczenie w Neuroformie wykonywane jest w określonym celu.

Przy pomocy programu można rozwijać np.:

  • zakres ruchu,
  • siłę i wytrzymałość mięśni,
  • koordynację wzrokowo ruchową,
  • zdolności pamięciowe i uwagowe.

Zobacz jak działa Neuroforma

Czytaj również


Przypisy

M. Woszczak, Postępowanie fizjoterapeutyczne w stwardnieniu rozsianym, Polski Przegląd Neurologiczny, 2008, tom 4, supl. A, za: A. Thompson, Rehabilitacja neurologiczna w stwardnieniu rozsianym: podstawy, fakty i fikcja. Curr. Opin. Neurol. 2004; 18: 157–271.

M. Woszczak, Postępowanie fizjoterapeutyczne w stwardnieniu rozsianym, Polski Przegląd Neurologiczny, 2008, tom 4, supl. A

E. Miller, Skuteczność rehabilitacji w stwardnieniu rozsianym, Pol. Merk. Lek., 2009, XXVI, 153, 205

Neuroforma - domowa rehabilitacja w stwardnieniu rozsianym

 

Neuroforma to program komputerowy, który wspiera rehabilitację w stwardnieniu rozsianym. Przewaga Neuroformy nad tradycyjnymi pomocami rehabilitacyjnymi dla osób ze stwardnieniem rozsianym to połączenie treningu ruchowego z poznawczym. Ćwiczenia w Neuroformie jednocześnie wzmacniają ciało: mięśnie, stawy, koordynację ruchów oraz trenują umysł: uwagę, pamięć, spostrzeganie. Neuroforma pokaże Ci, jak ćwiczyć poprawnie, zachęci do systematycznnej pracy i zaprezentuje osiągnięte postępy. Dołącz do grona zadowolonych użytkowników Neuroformy i wspieraj swoją rehabilitację, ćwicząc w domu.