Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie